Palm Quick Install

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Palm Quick Install - NA

Phần mềm Palm Quick Install

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Palm Quick Install là phần mềm gì?

Palm Quick Install là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Palm Quick Install là Version NA (cập nhật NA)

Phát triển bởi Palm International, Inc., Cài đặt Palm nhanh là một chương trình độc lập sử dụng để tăng tốc độ của chuyển các tập tin giữa các máy tính cá nhân và thiết bị cầm tay Palm OS. Mà không cần khởi động quá trình đồng bộ hóa, Palm Quick Install gắn kết các PDB hoặc các file .prc vào bộ nhớ ngay lập tức. bằng cách nhấn vào biểu tượng tập tin .prc, người dùng có thể bắt đầu làm việc trên nó ngay lập tức, mà không cần thực hiện các process.Users HotSync dài có thể cài đặt các file hoặc các ứng dụng trong phần mềm Palm Desktop bằng cách tạo điều kiện cho Palm Quick Install chương trình. Để làm như vậy, người dùng có thể hoặc là sử dụng các lệnh trong Palm Quick Install cửa sổ, hoặc bằng cách kéo và thả các ứng dụng vào Palm Quick Install biểu tượng. The Palm Quick Install chương trình có sẵn chỉ duy nhất cho Windows.To Tóm lại, Palm Quick Install được thiết kế để làm cho việc cài đặt các tập tin và ứng dụng nhanh hơn nhiều và dễ dàng hơn, quá trình khi đồng bộ hóa cũng diễn ra. The Palm Quick Install cung cấp một giao diện trực quan, trong đó người dùng có thể dễ dàng điều hướng toàn bộ chương trình.

What is Palm Quick Install?

Developed by Palm International, Inc., the Palm Quick Install is a stand-alone program used to augment the speed of transferring files between a personal computer and Palm OS handhelds. Without the need of launching synchronization process, the Palm Quick Install mounts the .pdb or the .prc files into memory straight away. by means of hitting the .prc file icon, the users can initiate working on it instantly, without requiring executing the lengthy HotSync process.Users can install files or applications within Palm Desktop software by facilitating Palm Quick Install program. To do so, users may either use the commands in the Palm Quick Install window, or by dragging and dropping the application onto the Palm Quick Install icon. The Palm Quick Install program is available solely for Windows.To summarize, the Palm Quick Install is designed to make the installation of files and application much faster and easier, when synchronizing process also takes place. The Palm Quick Install provides an intuitive interface in which users can easily navigate the entire program.

Các loại file được mở bởi Palm Quick Install

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Palm Quick Install có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) PDBPNCPQAPRCSCP

Download Palm Quick Install

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *