Panda Secure Vault

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Panda Secure Vault - NA

Phần mềm Panda Secure Vault

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Panda Secure Vault là phần mềm gì?

Panda Secure Vault là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Panda Secure Vault là Version NA (cập nhật NA)

Panda bảo mật Vault đi kèm với Panda Global Protection 2011 phần mềm diệt virus khi cài đặt vào hệ thống của bạn. Tính năng này cho phép bạn mã hóa và giải mã tập tin của bạn và ngăn chặn truy cập trái phép của người khác. Điều này giúp bạn giữ cho dữ liệu bí mật của bạn an toàn. Nó chạy trên phiên bản 32bit của Windows XP, Windows 7 32bit và 64bit phiên bản và Windows Vista 32bit và 64bit editions.To mã hóa một tập tin sử dụng Panda bảo mật Vault, chọn file để mã hóa và đừng nhấp chuột phải để chọn Panda bảo mật Vault. Sau đó, chọn Encrypt. Một hộp thoại sẽ xuất hiện để bạn nhập mật khẩu cho các tập tin bạn đang mã hóa. Bấm OK khi bạn đã hoàn tất. Bạn được khuyến khích sử dụng bàn phím ảo khi nhập mật khẩu của bạn. Trong khi thực hiện tập tin được mã hóa, bạn có các tùy chọn bổ sung để xóa file gốc sau khi mã hóa và làm cho một file self-extracting / archive.To giải mã một tập tin sử dụng Panda bảo mật Vault, chọn tập tin bạn muốn giải mã. Kích chuột phải vào tập tin được mã hóa, sau đó chọn Panda bảo mật Vault. Chọn Decrypt. Khi các chương trình hộp thoại lên, nhập mật khẩu của bạn, và bạn có thể chọn để xóa các tập tin ban đầu sau khi giải mã khi cần thiết. Một lần nữa, bạn được khuyến khích sử dụng bàn phím ảo. Bấm OK khi bạn đã hoàn tất.

What is Panda Secure Vault?

Panda Secure Vault comes with Panda Global Protection 2011 antivirus software upon installation into your system. This feature allows you to encrypt and decrypt your files and prevent unauthorized access by others. This helps you keep your confidential data secure. It runs on Windows XP 32bit edition, Windows 7 32bit and 64bit editions and Windows Vista 32bit and 64bit editions.To encrypt a file using Panda Secure Vault, choose the file to encrypt and do right-click to select Panda Secure Vault. Then, select Encrypt. A dialog box appears to let you enter the password for the file you are encrypting. Click OK when you’re done. You are encouraged to use the Virtual Keyboard when entering your password. While making your encrypted file, you have additional options to delete original file after encrypting and to make a self-extracting file/archive.To decrypt a file using Panda Secure Vault, choose the file you want to decrypt. Right-click the encrypted file, then choose Panda Secure Vault. Select Decrypt. When the dialog box shows up, enter your password, and you may choose to delete the original file after decrypting when needed. Again, you are encouraged to use the virtual keyboard. Click OK when you’re done.

Các loại file được mở bởi Panda Secure Vault

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Panda Secure Vault có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) PSW6PSWX

Download Panda Secure Vault

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *