pando

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download pando - NA

Phần mềm pando

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

pando là phần mềm gì?

pando là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của pando là Version NA (cập nhật NA)

Pando là một chương trình phần mềm từ Pando Networks cho phép người dùng gửi hoặc chia sẻ tập tin qua mạng Internet. Đây là một chương trình chia sẻ tập tin cho phép người sử dụng để gửi các tập tin lớn lên đến 1 GB qua Internet, qua ba cách khác nhau: thông qua chức năng email, web hoặc Instant Messaging service.It như một chương trình chia sẻ file peer-to-peer mà connect người dùng đến máy chủ Pando, mà xử lý các tập tin được chia sẻ và vận chuyển những cho người nhận thông qua một liên kết mà sẽ cho phép họ tải về các tập tin từ computers.The hỗ trợ phần mềm của họ âm thanh, video và file hình ảnh; và khi người dùng đã gửi những tập tin thông qua các máy chủ Pando, người nhận có thể mở các liên kết và tải về các tập tin mà không có người gửi có phải nối mạng. Nếu các tập tin được sẽ được gửi qua email, người nhận sẽ nhận được một email từ Pando có chứa một liên kết đến tập tin; qua IM, một cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện có chứa một mã cho liên kết tải xuống. Người gửi sẽ sao chép và dán liên kết đến cửa sổ IM của người nhận và người nhận có thể mở liên kết để tải file.Web chia sẻ được kích hoạt thông qua một mã nhúng mà cũng sẽ được cung cấp thông qua một cửa sổ pop-up và người gửi có thể sao chép -Dán mã lên trang Web.

What is pando?

Pando is a software program from Pando Networks that allows the user to send or share files via the Internet. This is a file sharing program that enables the user to send large files of up to 1 GB over the Internet, through three different ways: via email, Web or Instant Messaging service.It functions as a peer-to-peer file sharing program that connects users to the Pando servers, which processes the files to be shared and transports these to the recipients via a link that will enable them to download the files from their computers.The software supports audio, video and image files; and once the user has sent these files through the Pando servers, the recipient can open the links and download the files without the sender having to be online. If the files are to be sent via email, the recipient will get an email from Pando that contains a link to the file; via IM, a pop-up window will appear that contains a code for the download link. The sender will copy and paste the link to the recipient’s IM window and the recipient can open the link to download the file.Web-share is enabled through an embedded code which will also be given via a pop-up window and the sender can copy-paste the code onto the Web page.

Các loại file được mở bởi pando

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm pando có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) PANDO

Download pando

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *