Pando Media Booster

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Pando Media Booster - NA

Phần mềm Pando Media Booster

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Pando Media Booster là phần mềm gì?

Pando Media Booster là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Pando Media Booster là Version NA (cập nhật NA)

Các Pando Truyền thông Booster được xây dựng trên độ tin cậy đã được chứng minh Pando Networks’ trong phân phối nội dung qua mạng. PMB, vì nó thường được gọi, thường được sử dụng bởi các game MMORPG (Massively Multiplayer Online nhập vai trò chơi) hoặc trò chơi MMO khác nói chung, để cung cấp nội dung của họ thông qua ngang khép kín PMB của mạng ngang hàng. chuyển đáng tin cậy và ổn định các tập tin, bất kể như thế nào rất lớn, thông qua các phần mềm Pando Truyền thông Booster Đảm bảo điều này, và đó là lý do mà hầu hết các nhà phát hành game chọn để sử dụng PMB để phân phối cho khách hàng trò chơi của họ sử dụng phương pháp này. Pando cũng sử dụng một trình kiểm tra khả năng dự phòng cho mỗi byte rằng tải client, mà tránh sai sót hoặc làm hỏng dữ liệu mà nếu không sẽ có mặt trong các hình thức khác của trò chơi hoặc phần mềm tải về và cài đặt packages.The Pando Truyền thông Booster sử dụng cùng một giao thức và kỹ thuật như khác của Pando các sản phẩm; nó sử dụng giao thức BitTorrent để cung cấp nội dung byte bởi byte mà làm cho việc chuyển giao và download nhanh hơn và hiệu quả hơn. Nhưng PMB cũng tiến hành đổi mới trong lĩnh vực này bằng cách sử dụng một Peer đám mây mạng. Điều này có nghĩa rằng toàn bộ băng thông của mạng P2P được giảm bớt vì nó tìm kiếm mảnh tập tin từ cùng một vùng, ISP, và thậm chí cả mạng LAN, tạo ra một tiềm năng để tải nhanh hơn.

What is Pando Media Booster?

The Pando Media Booster is built on Pando Networks’ proven reliability in content delivery over a network. PMB, as it is often called, is usually employed by MMORPGs (massively multiplayer online role-playing games) or other MMO games in general, to deliver their content through PMB’s closed peer to peer network. This ensures reliable and steady transfer of files, no matter how huge, through the Pando Media Booster software, and it is the reason that most game publishers elect to use PMB to distribute their game clients using this method. Pando also employs a redundancy checker for every byte that the client downloads, which avoids errors or corrupt data that would otherwise be present in other forms of game or software download and installation packages.The Pando Media Booster uses the same protocol and technique as Pando’s other products; it uses the BitTorrent protocol to deliver content byte by byte which makes the transfer and download faster and more efficient. But PMB also innovates in this field by using a Peer Cloud network. This means that overall bandwidth of the P2P network is alleviated because it searches for file pieces from the same region, ISP, and even LAN network, creating a potential for faster downloads.

Các loại file được mở bởi Pando Media Booster

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Pando Media Booster có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Pando Media Booster

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *