Pandora Service

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Pandora Service - NA

Phần mềm Pandora Service

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Pandora Service là phần mềm gì?

Pandora Service là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Pandora Service là Version NA (cập nhật NA)

Pandora.TV cung cấp dịch vụ Pandora mà là một ứng dụng quản lý các chương trình được cung cấp bởi Pandora TV. Pandora TV được phát sóng dịch vụ được tạo ra bởi người dùng cho xem TV, video trực tiếp và VOD. Với dịch vụ Pandora, nó mở rộng truy cập thuận tiện của bất kỳ kênh truyền hình và đài video địa phương để xem giải trí và có được dịch vụ information.Pandora được cung cấp cho người dùng gia đình để thao tác các chương trình truyền hình khác nhau trong TV Pandora. Đó là nơi mà bạn có thể tạo kênh rất riêng của bạn một khi bạn trở thành một thành viên. Bạn có thể chọn tên kênh và tạo các danh mục với các tùy chọn và tự do để tùy chỉnh thiết kế mà dường như giới thiệu phong cách của bạn, tính cách và hương vị. Dịch vụ này cũng cho phép bạn tải lên bất kỳ video có sẵn tại Pandora TV. Bạn có thể tải lên một video duy nhất hoặc nhiều hơn tại cùng một thời gian cho quá trình nhanh chóng. Các tùy chọn để tạo và tùy chỉnh danh sách nhạc là một tiền thưởng cho các thành viên hoặc người sử dụng dịch vụ này. Danh sách nhạc là nơi bạn có thể lưu trữ và xem bất kỳ video mà không cần định vị các tập tin hoặc các kênh truyền hình như nó đã có sẵn trong một dễ dàng truy cập.

What is Pandora Service?

Pandora.TV offers Pandora Service which is an application of managing programs provided by Pandora TV. Pandora TV is broadcasting service that is generated by users for TV watching, live video streaming and VOD. With the Pandora Service, it extends convenient access of any local TV channels and video stations for entertainment viewing and obtaining information.Pandora Service is offered for home users to manipulate different TV programs in the Pandora TV. It is where you can create your very own channel once you become a member. You can pick the channel name and create categories with the option and freedom to customize the design which apparently showcase your style, personality and taste. This same service allows you to upload any videos available at Pandora TV. You can upload a single video or more at the same time for fast process. The option to create and customize playlist is another bonus for members or users of this service. The playlist is where you can store and watch any videos without locating the files or channels as it is already available in one easy access.

Các loại file được mở bởi Pandora Service

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Pandora Service có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Pandora Service

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *