PC Health Kit

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download PC Health Kit - NA

Phần mềm PC Health Kit

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

PC Health Kit là phần mềm gì?

PC Health Kit là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PC Health Kit là Version NA (cập nhật NA)

PC Health Kit là một chương trình phần mềm phục vụ như là một tiện ích bảo trì hệ thống. Nó cung cấp ba chức năng chính: sửa chữa, bảo vệ và tối ưu hóa. Chương trình kiểm tra hệ thống cho các lỗi trong khóa registry, các tập tin rác, các mục Startup không hợp lệ, các file thực thi không hợp lệ, các file tạm thời và không hợp lệ shortcuts.When bất kỳ hoặc tất cả các mặt hàng này được phát hiện, chương trình là có thể sửa chữa tất cả các vấn đề để làm sạch hệ thống , và có nó chạy trơn tru trở lại. Về cơ bản, các tiện ích được cung cấp với các bộ giải quyết vấn đề hiệu suất máy tính chậm. Chương trình này cũng bảo vệ sự riêng tư của người dùng, đặc biệt là giữ thẻ tín dụng và ngân hàng chi tiết, mật khẩu và các thông tin đăng nhập của người dùng khỏi bị truy cập bởi người trái phép bằng cách loại bỏ tất cả các tập tin cá nhân từ thư mục temp. Bên cạnh đó, chương trình tự động thực thi khi người dùng không thể mở một tập tin cụ thể. Nó sẽ hiển thị tập tin mở rộng quản lý vì vậy người dùng có thể chọn các ứng dụng sử dụng để truy cập các tập tin. Cuối cùng, người dùng sẽ được nhắc nhở bởi các chương trình chống phân mảnh nếu ổ đĩa cứng của hệ thống là bắt buộc. Điều này thường xảy ra khi xác định các chương trình chống phân mảnh sẽ giúp đỡ trong việc đẩy nhanh tiến độ hiệu suất máy tính.

What is PC Health Kit?

PC Health Kit is a software program that serves as a system maintenance utility. It provides three main functions: repair, protect and optimize. The program checks the system for errors in registry entries, junk files, invalid Startup entries, invalid executable files, temporary files and invalid shortcuts.When any or all of these items are detected, the program is able to fix all issues to clean the system, and have it running smoothly again. Basically, the utilities provided with the kit address the issue of slow PC performance. The program also protects the user’s privacy, especially keeping the user’s credit card and bank details, passwords and logins from being accessed by unauthorized persons by removing all private files from the temp folder. In addition, the program automatically executes when the user is unable to open a specific file. It displays the File Extension Manager so the user can select which application to use for accessing the file. Lastly, the user will be prompted by the program if defragging the system’s hard drives is required. This generally happens when the program identifies that defragging will help in speeding up PC performance.

Các loại file được mở bởi PC Health Kit

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm PC Health Kit có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download PC Health Kit

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *