PC Tools Disk Suite

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download PC Tools Disk Suite - NA

Phần mềm PC Tools Disk Suite

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

PC Tools Disk Suite là phần mềm gì?

PC Tools Disk Suite là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PC Tools Disk Suite là Version NA (cập nhật NA)

Disk Suite là một tiện ích quản lý đĩa mà tối ưu hóa liên hợp gặt đập đĩa, chống phân mảnh và các công cụ sao lưu để duy trì hiệu suất hệ thống tốt hơn và cải thiện sự ổn định và an ninh. Đĩa có thể trở nên cồng kềnh với các tập tin tạm, các file log và dữ liệu không đáng kể khác. Các Cleanup và Tối ưu hóa tính năng của Disk Suite cho phép người dùng một cách an toàn thoát khỏi các tập tin không cần thiết và sưng lên từ đĩa Windows. Trong trường hợp tập tin bị xóa, mất hoặc bị ghi đè, tính năng Backup cho phép người dùng thực hiện các bản sao của dữ liệu của họ có thể được phục hồi. Một trong những nguyên nhân chính gây mất dữ liệu là đĩa vật lý và tập tin tham nhũng.

What is PC Tools Disk Suite?

Disk Suite is a disk management utility that combines disk optimization, defragmentation and backup tools to maintain better system performance and improved stability and security. Disks can become bulky with temporary files, log files and other insignificant data. The Cleanup and Optimize feature of Disk Suite lets users safely get rid of unnecessary files and bloat from the Windows disk. In the event that files are deleted, lost or overwritten,the Backup feature lets users to make copies of their data that can be restored. One of the main causes of data loss is Physical disk and file corruption.

Các loại file được mở bởi PC Tools Disk Suite

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm PC Tools Disk Suite có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BDTBNF

Download PC Tools Disk Suite

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *