PC Wizard

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download PC Wizard - NA

Phần mềm PC Wizard

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

PC Wizard là phần mềm gì?

PC Wizard là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PC Wizard là Version NA (cập nhật NA)

PC Wizard là một tiện ích được thiết kế đặc biệt để phát hiện phần cứng, nhưng cũng có một số phân tích thêm. Nó có thể xác định quy mô của các thành phần hệ thống và các công nghệ hỗ trợ và tiêu chuẩn. Công cụ này cũng được cập nhật định kỳ, thường là mỗi tháng một lần, nhằm cung cấp kết quả chính xác. PC Wizard cũng là một tiện ích được thiết kế để phân tích và benchmark hệ thống máy tính của người dùng. PC Wizard có thể phân tích và các loại tiêu chuẩn khác nhau của phần cứng, chẳng hạn như hiệu suất CPU, hiệu suất Cache, Hard Disk, Hiệu suất RAM, hiệu suất đĩa CD / DVD-ROM, hiệu suất Removable FLASH Media, hiệu suất nén MP3, và hiệu suất video.

What is PC Wizard?

PC Wizard is a utility which is designed especially for detection of hardware, but also some more analysis. It is able to identify a scale of system components and supports technologies and standards. This tool is also periodically updated, usually once per month, in order to provide accurate results. PC Wizard is also a utility that is designed to analyze and benchmark the user’s computer system. PC Wizard can analyze and benchmark different kinds of hardware, such as CPU performance, Cache performance, Hard Disk Performance, RAM Performance, CD/DVD-ROM performance, Removable FLASH Media performance, MP3 compression performance, and video performance.

Các loại file được mở bởi PC Wizard

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm PC Wizard có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download PC Wizard

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *