PCStitch

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download PCStitch - NA

Phần mềm PCStitch

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

PCStitch là phần mềm gì?

PCStitch là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PCStitch là Version NA (cập nhật NA)

PCStitch là một chương trình khâu cho phép người dùng tạo ra các mẫu cross-stitch của họ từ máy tính của họ. Phần mềm này được phát triển bởi M & R Technologies, Inc., và nó cung cấp cho người dùng các công cụ để chuyển đổi các tập tin hình ảnh của họ, hình ảnh tức là vào một mẫu cross-stitch, để tạo khâu tùy chỉnh và thêm đường viền vào phần mềm patterns.The của họ cũng bao gồm một thư viện các mẫu có chứa hơn 2.000 mô hình mà người dùng có thể tích hợp vào các thiết kế của mình, sáu thiết lập chế độ hiển thị, trình duyệt mẫu để định vị mẫu PCStitch được lưu trữ trên máy tính, backstitching hỗ trợ, mũi khâu đặc sản và logo nhà thiết kế hình ảnh support.The đã được chuyển đổi thành một mô hình có thể được thay đổi kích cỡ tùy theo sở thích của người dùng. Những màu sắc của hình ảnh sẽ được tự động điều chỉnh bởi các chương trình, và nếu có màu sắc mà không phải là có sẵn, chương trình sẽ lập bản đồ màu sắc để màu sắc gần nhất có thể. phần mềm PCStitch có sẵn để mua trên trang web M & R. Một thử nghiệm miễn phí cũng có sẵn và có thể được sử dụng để chỉ có 30 ngày. Phần mềm này tương thích với các máy tính dựa trên Windows.

What is PCStitch?

PCStitch is a stitching program that enables users to create their cross-stitch patterns from their computers. The software was developed by M&R Technologies, Inc., and it provides the user with tools for converting their image files, i.e. photos into a cross-stitch pattern, for creating custom stitches and adding borders to their patterns.The software also includes a library of patterns that contains more than 2,000 patterns which the user can integrate into their own designs, six display mode settings, pattern browser for locating PCStitch patterns stored on the computer, backstitching support, specialty stitches and designer logo support.The images that have been converted into a pattern can be resized according to the user’s preference. The colors of the images will be automatically adapted by the program, and if there are colors that are not available, the program will map the colors to nearest possible colors. PCStitch software is available for purchase on the M&R website. A free trial is also available and can be used for 30 days only. The software is compatible with Windows-based computers.

Các loại file được mở bởi PCStitch

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm PCStitch có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BDRPATPLBPVFSTF

Download PCStitch

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *