Perl Express

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Perl Express - NA

Phần mềm Perl Express

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Perl Express là phần mềm gì?

Perl Express là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Perl Express là Version NA (cập nhật NA)

Perl Express là một công cụ môi trường phát triển tích hợp (IDE) trong môi trường Windows 98, ME, 2000, XP, và 2003. Nó chứa các công cụ khác nhau để gỡ lỗi và viết chương trình perl của người dùng. Chương trình này được dành cho tất cả các nhà phát triển Perl chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm và cho người mới bắt đầu là tốt. Phiên bản 2.5, Perl Express có sẵn mà không hạn chế, và không đòi hỏi bất kỳ kịch bản registration.Different được hình thành từ chạy, gỡ lỗi, và chỉnh sửa. Nó chứa mô phỏng máy chủ hoàn chỉnh, với gỡ lỗi tích hợp đã đẩy mạnh, hiển thị, breakpoint, và các giá trị khác nhau. Truy vấn được thực hiện từ trình duyệt Web nội bộ hoặc biên tập viên truy vấn. Người dùng sẽ có thể kiểm tra MySQL và MS Access kịch bản cho Windows. Chương trình này cũng có một số tương tác I / Os, nhiều tập tin đầu vào, đồng thời cho phép người dùng thiết lập các biến môi trường được sử dụng để chạy và gỡ lỗi script. Nó có một trình biên tập mã tùy chỉnh chứa làm nổi bật cú pháp, in ấn, đánh dấu, đánh số dòng, kích thước không giới hạn văn bản, tìm kiếm, và một lựa chọn cột. Perl Express cũng có một tìm kiếm và thay thế công cụ, với đa cấp redo và lùi lại tùy chọn, cũng như một biên độ và máng xối. Người dùng sẽ có thể làm nổi bật niềng răng phù hợp. Chương trình này chứa dòng kết thúc hỗ trợ cho Windows, Unix, và Mac. Một bản xem trước trực tiếp của kịch bản cũng có sẵn trong các trình duyệt web nội bộ.

What is Perl Express?

Perl Express is an integrated development environment (IDE) tool under Windows 98, ME, 2000, XP, and 2003. It contains different tools for debugging and writing users’ perl programs. This program is meant for both professional and experienced Perl developers and for beginners as well. Version 2.5, Perl Express is available without limitations, and does not require any registration.Different scripts are formed from running, debugging, and editing. It contains complete server simulation, with integrated debugging that has stepping, displaying, breakpoints, and variable values. Queries are made from internal Web browser or Query editors. Users will be able to test MySQL and MS Access scripts for Windows. This program also has some interactive I/Os, multiple input files, and lets users set the environment variables used for running and debugging scripts. It has a customizable code editor that contains syntax highlighting, printing, bookmarks, line numbering, an unlimited text size, search, and a column selection. Perl Express also has a search and replace engine, with multi-level redo and undo options, as well as a margin and gutter. Users will be able to highlight matching braces. This program contains line ending support for Windows, Unix, and Mac. A live preview of the scripts is also available in the internal web browser.

Các loại file được mở bởi Perl Express

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Perl Express có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CGIPLPMPODPPR

Download Perl Express

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *