Personal Ancestral File

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Personal Ancestral File - NA

Phần mềm Personal Ancestral File

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Personal Ancestral File là phần mềm gì?

Personal Ancestral File là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Personal Ancestral File là Version NA (cập nhật NA)

Cá file Ancestral là một lịch sử gia đình miễn phí và phần mềm gia phả cho máy tính để bàn của bạn. Nó được cung cấp bởi FamilySearch mà được điều hành bởi Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô của Thánh Hữu Ngày Sau. Nó cho phép bạn thu thập, chia sẻ và tổ chức thông tin về gia đình và rễ của mình. Bạn sẽ khám phá về tổ tiên của bạn và xem hồ sơ của nhân vật nổi tiếng. Chọn biểu đồ cây gia đình của bạn. Nó sẽ cho phép bạn ghi lại tổ tiên trực tiếp của bạn. Họ rất dễ tải về cho bạn điền vào, làm việc với và print.You nhập tên, trích dẫn, ngày tháng và các nguồn dữ liệu vào một cơ sở dữ liệu, và sau đó tổ chức và tìm kiếm chúng, biểu đồ in ấn và hình thức, và chia sẻ các tập tin ở định dạng GEDCOM . PAF hỗ trợ Unicode. Nó có thể liên kết hình ảnh và đa phương tiện khác để hồ sơ cá nhân. File Ancestral Số hoặc AFN xác định mỗi bản ghi cá nhân trong định dạng file Tổ, mặc dù nhiều AFNs đã được trao cho một vài cá nhân mà làm cho nó khó hiểu cho nghiên cứu. Một AFN có 4 chữ in hoa hoặc số, một dấu gạch ngang và 2 hoặc nhiều hơn 3 chữ số hoặc chữ in hoa. Nó không chứa các nguyên âm như một đại diện của các số nguyên tự trong cơ sở 30, ngoại trừ chữ số cuối cùng được sử dụng như checksum. Nó được thay thế bằng định danh cá nhân trong cơ sở dữ liệu mới của FamilySearch. Các AFN không được hiển thị khi xem trên các cơ sở dữ liệu mới.

What is Personal Ancestral File?

Personal Ancestral File is a free family history and genealogy software for your desktop. It is provided by FamilySearch that is run by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. It lets you collect, share and organize your information about your family and roots. You will discover about your ancestors and view records of famous personalities. Choose your family tree chart. It will let you record your direct ancestors. They are easy to download for you to fill in, work with and print.You enter names, citations, dates and data sources into a database, and then to organize and search them, print charts and forms, and share the files in GEDCOM format. PAF supports Unicode. It can link images and other multimedia to individual records. The Ancestral File Number or AFN identifies each individual record in Ancestral File format, although multiple AFNs have been given to several individuals that makes it confusing for research. An AFN has 4 capital letters or numbers, a dash and 2 or 3 more digits or capital letters. It does not contain vowels as a representation of sequence integers in base 30, except last digit that is used as checksum. It is replaced by Personal Identifier in the new database of FamilySearch. The AFN is not shown when viewing on the new database.

Các loại file được mở bởi Personal Ancestral File

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Personal Ancestral File có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BAKGEDLSTMAXPAFPRN

Download Personal Ancestral File

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *