Personalization Panel by http:/winaero.com

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Personalization Panel by http:/winaero.com - NA

Phần mềm Personalization Panel by http:/winaero.com

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Personalization Panel by http:/winaero.com là phần mềm gì?

Personalization Panel by http:/winaero.com là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Personalization Panel by http:/winaero.com là Version NA (cập nhật NA)

Personalization Panel là phần mềm cá nhân hóa thiết kế và phát hành bởi công ty Winaero. Phần mềm này được thiết kế để được sử dụng với Windows 7 Starters cũng như với Windows 7 Home Basic. Với việc sử dụng các phần mềm, giấy tờ tường của Windows 7 Starters thể được sửa đổi tùy thuộc vào sở thích của người dùng. Khi nói đến Windows 7 Home Basic, màu sắc cửa sổ mặc định cũng có thể được thay đổi với việc sử dụng software.Personalization Bảng điều chỉnh này cũng được trang bị một số chức năng. Nó có thể được sử dụng trong sửa chữa thời gian chết ứng dụng hoặc tai nạn. Điều này có thể được thực hiện khi người dùng đã chọn để hủy bỏ dấu nhắc UAC. Nó cũng có một số liệu cố định tích hợp. Người sử dụng cũng có thể tiến hành tối ưu hóa mã sử dụng một trình cài đặt cố định. Phần mềm này cũng được tích hợp với Desktop Context Menu.Personalization Bảng điều chỉnh cũng có một tính năng tự động dịch cho các ngôn ngữ hệ điều hành. Các nhãn văn bản và nội dung của các thư viện có thể được xem trong ngôn ngữ ưa thích của người dùng. file theme được tương tự như vậy được hỗ trợ trong hai hệ điều hành và họ sẽ tự động được áp dụng. Người dùng không cần phải sửa đổi hoặc thay đổi các thiết lập. Nó cũng có khả năng xử lý .theme và .mysstyles gõ các tập tin.

What is Personalization Panel by http:/winaero.com?

Personalization Panel is personalization software designed and released by the company Winaero. The software is intended to be used with Windows 7 Starters as well as with Windows 7 Home Basic. With the use of the software, wall papers of Windows 7 Starters can be modified depending on the preference of the user. When it comes to Windows 7 Home Basic, the default Window color can also be changed with the use of this software.Personalization Panel is also equipped with several functionalities. It can be used in fixing application downtime or crashes. This can be performed when the user has opted to cancel the UAC prompt. It also has an integrated fixed metrics. Users may also conduct code optimization using a fixed installer. The software is also integrated with Desktop Context Menu.Personalization Panel also has an auto-translation for OS languages. The text labels and the content of the libraries can be viewed in the preferred language of the user. Theme files are likewise supported in the two Operating Systems and they are automatically applied. Users need not modify or change the settings. It is also capable of handling .theme and .mysstyles type of files.

Các loại file được mở bởi Personalization Panel by http:/winaero.com

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Personalization Panel by http:/winaero.com có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) /winaero.com to open these file types

Download Personalization Panel by http:/winaero.com

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *