Android

Định nghĩa Android là gì?

AndroidAndroid. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Android - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Android là một hệ điều hành điện thoại di động được phát triển bởi Google. Nó được sử dụng bởi nhiều điện thoại thông minh và máy tính bảng. Ví dụ như Sony Xperia, Samsung Galaxy, và Nexus One của Google.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Android? - Definition

Android is a mobile operating system developed by Google. It is used by several smartphones and tablets. Examples include the Sony Xperia, the Samsung Galaxy, and the Google Nexus One.

Understanding the Android

Thuật ngữ liên quan

  • Analog
  • Animated GIF

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *