Anti-Aliasing

Định nghĩa Anti-Aliasing là gì?

Anti-AliasingAnti-Aliasing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Anti-Aliasing - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Hình ảnh anti-aliasing là làm mịn các cạnh và màu sắc trong hình ảnh kỹ thuật số và phông chữ. Nó làm cho các cạnh xuất hiện ít lởm chởm và giúp pha trộn màu sắc một cách tự nhiên.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Anti-Aliasing? - Definition

Image anti-aliasing is the smoothing of edges and colors in digital images and fonts. It makes edges appear less jagged and helps blend colors in a natural-looking way.

Understanding the Anti-Aliasing

Thuật ngữ liên quan

  • ANSI
  • Antivirus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *