Antivirus

Định nghĩa Antivirus là gì?

AntivirusAntivirus. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Antivirus - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Phần mềm diệt virus là một loại tiện ích sử dụng cho việc quét và loại bỏ virus từ máy tính của bạn. Trong khi nhiều loại chống virus (hay "chống virus") chương trình tồn tại, mục đích chính của họ là để bảo vệ máy tính khỏi virus và loại bỏ bất kỳ loại virus được tìm thấy.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Antivirus? - Definition

Antivirus software is a type of utility used for scanning and removing viruses from your computer. While many types of antivirus (or "anti-virus") programs exist, their primary purpose is to protect computers from viruses and remove any viruses that are found.

Understanding the Antivirus

Thuật ngữ liên quan

  • Anti-Aliasing
  • Apache

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *