App

Định nghĩa App là gì?

AppApp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ App - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

App là viết tắt của "ứng dụng", đó là những điều tương tự như một chương trình phần mềm. Trong khi một ứng dụng có thể tham khảo một chương trình cho bất kỳ nền tảng phần cứng, nó thường được dùng để mô tả các chương trình cho các thiết bị di động, chẳng hạn như điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the App? - Definition

App is short for "application," which is the same thing as a software program. While an app may refer to a program for any hardware platform, it is most often used to describe programs for mobile devices, such as smartphones and tablets.

Understanding the App

Thuật ngữ liên quan

  • API
  • Apple

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *