Artificial Intelligence

Định nghĩa Artificial Intelligence là gì?

Artificial IntelligenceTrí tuệ nhân tạo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Artificial Intelligence - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Trí tuệ nhân tạo, hoặc AI, là khả năng của một máy tính để hành động như một con người. Nó có nhiều ứng dụng, bao gồm mô phỏng phần mềm và robot. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo thường được sử dụng trong các trò chơi video, nơi các máy tính được thực hiện để đóng vai trò như người chơi khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Artificial Intelligence? - Definition

Artificial Intelligence, or AI, is the ability of a computer to act like a human being. It has several applications, including software simulations and robotics. However, artificial intelligence is most commonly used in video games, where the computer is made to act as another player.

Understanding the Artificial Intelligence

Thuật ngữ liên quan

  • Array
  • ASCII

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *