ASCII

Định nghĩa ASCII là gì?

ASCIIASCII. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ASCII - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Là viết tắt của "American Mã tiêu chuẩn cho trao đổi thông tin." ASCII là một mã hóa ký tự có sử dụng mã số để đại diện cho nhân vật. Chúng bao gồm chữ hoa và chữ thường chữ cái tiếng Anh, số và các ký hiệu dấu chấm câu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the ASCII? - Definition

Stands for "American Standard Code for Information Interchange." ASCII is a character encoding that uses numeric codes to represent characters. These include upper and lowercase English letters, numbers, and punctuation symbols.

Understanding the ASCII

Thuật ngữ liên quan

  • Artificial Intelligence
  • ASO

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *