Augmented Reality

Định nghĩa Augmented Reality là gì?

Augmented RealityAugmented Reality. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Augmented Reality - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Augmented Reality, thường được viết tắt là "AR," là che nội dung máy tính tạo ra trên một môi trường thế giới thực. phần cứng AR xuất hiện dưới nhiều hình thức, bao gồm cả các thiết bị mà bạn có thể thực hiện, chẳng hạn như màn hình cầm tay và thiết bị mà bạn mặc, chẳng hạn như tai nghe, và kính. ứng dụng phổ biến của công nghệ AR bao gồm các trò chơi video, truyền hình, và điều hướng cá nhân, mặc dù có nhiều công dụng khác nữa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Augmented Reality? - Definition

Augmented reality, commonly abbreviated "AR," is computer-generated content overlaid on a real world environment. AR hardware comes in many forms, including devices that you can carry, such as handheld displays, and devices you wear, such as headsets, and glasses. Common applications of AR technology include video games, television, and personal navigation, though there are many other uses as well.

Understanding the Augmented Reality

Thuật ngữ liên quan

  • ATX
  • AUP

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *