Augusta Ada King

Định nghĩa Augusta Ada King là gì?

Augusta Ada KingAugusta Ada vua. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Augusta Ada King - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sinh ngày 10 tháng 12 năm 1815 với tên Augusta Ada Byron, cô là đứa con duy nhất hợp pháp của nhà thơ Lord Byron và vợ ông, Anne Isabella Milbanke. Lord Byron và Anne Milbanke tách ra không lâu sau khi Ada được sinh ra. mẹ Ada đẩy cô về phía toán học trong một nỗ lực để đánh bại niềm đam mê thơ mộng của cha Ada.

What is the Augusta Ada King? - Definition

Understanding the Augusta Ada King

Born December 10, 1815 with the name Augusta Ada Byron, she was the only legitimate child of the poet Lord Byron and his wife, Anne Isabella Milbanke. Lord Byron and Anne Milbanke separated shortly after Ada was born. Ada's mother pushed her toward mathematics in an attempt to defeat the poetic passions of Ada's father.

Thuật ngữ liên quan

  • Charles Babbage
  • Ada
  • Analytical Engine
  • Difference Engine
  • Alan Turing
  • Computer Programmer
  • Algorithm
  • Grace Hopper
  • John von Neumann
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *