Autocomplete

Định nghĩa Autocomplete là gì?

Autocompleteautocomplete. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Autocomplete - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Autocomplete, còn được gọi là autosuggest hoặc tìm kiếm gợi ý, là một tính năng cung cấp những dự đoán như bạn gõ vào một hộp văn bản. Nó thường được kết hợp với công cụ tìm kiếm, mặc dù nó có thể được sử dụng cho các mục đích khác là tốt.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Autocomplete? - Definition

Autocomplete, also known as autosuggest or search suggest, is a feature that provides predictions as you type in a text box. It is commonly associated with search engines, though it may be used for other purposes as well.

Understanding the Autocomplete

Thuật ngữ liên quan

  • Authentication
  • Autocorrect

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *