BarCraft

Định nghĩa BarCraft là gì?

BarCraftBarCraft. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ BarCraft - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Một BarCraft là một sự kiện mà mọi người tụ tập để xem trực tiếp StarCraft 2 cuộc thi. Hầu hết BarCraft họp mặt diễn ra trong các quán bar thể thao, mặc dù thuật ngữ có thể được sử dụng để mô tả bất kỳ sự kiện, trong đó một nhóm người xem StarCraft 2 với nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the BarCraft? - Definition

A BarCraft is an event in which people gather to watch live StarCraft 2 competitions. Most BarCraft gatherings take place in sports bars, though the term can be used to describe any event in which a group of people watch StarCraft 2 together.

Understanding the BarCraft

Thuật ngữ liên quan

  • Banner Ad
  • Bare Metal

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *