BSOD

Định nghĩa BSOD là gì?

BSODBSOD. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ BSOD - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Viết tắt của "Blue Screen of Death". BSOD là một thông báo lỗi hiển thị bởi Windows khi một lỗi không thể phục hồi được xảy ra. Các "màn hình xanh" đề cập đến màu nền màu xanh lấp đầy toàn bộ màn hình đằng sau các thông báo lỗi. Nó được gọi là "màn hình xanh chết chóc" bởi vì nó được hiển thị khi máy tính đã gặp phải một "lỗi nghiêm trọng" và phải được khởi động lại.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the BSOD? - Definition

Stands for "Blue Screen of Death." The BSOD is an error message displayed by Windows when a non-recoverable error occurs. The "blue screen" refers to the blue background color that fills the entire screen behind the error message. It is called the "blue screen of death" because it is displayed when the computer has encountered a "fatal error" and must be restarted.

Understanding the BSOD

Thuật ngữ liên quan

  • Brute Force Attack
  • Buffer

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *