Cable Jetting

Định nghĩa Cable Jetting là gì?

Cable JettingCáp phun. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cable Jetting - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cáp phun thường tương phản với thực tiễn truyền thống hơn của cáp kéo.

What is the Cable Jetting? - Definition

Understanding the Cable Jetting

Cable jetting is often contrasted with the more traditional practice of cable pulling.

Thuật ngữ liên quan

  • Networking
  • Internet
  • Google Fiber
  • Telecommunications
  • Ethernet
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *