Cyberattack

Định nghĩa Cyberattack là gì?

CyberattackTấn công mạng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cyberattack - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một tấn công mạng là cố tình khai thác hệ thống máy tính, các doanh nghiệp công nghệ phụ thuộc và mạng lưới. Cuộc tấn công có sử dụng mã độc hại vào máy tính ma alter, logic hoặc dữ liệu, dẫn đến hậu quả phá hoại có thể thỏa hiệp dữ liệu và dẫn đến tội phạm tin học, chẳng hạn như thông tin và đánh cắp nhận dạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cuộc tấn công có thể bao gồm những hậu quả sau đây:

What is the Cyberattack? - Definition

A cyberattack is deliberate exploitation of computer systems, technology-dependent enterprises and networks. Cyberattacks use malicious code to alter computer code, logic or data, resulting in disruptive consequences that can compromise data and lead to cybercrimes, such as information and identity theft.

Understanding the Cyberattack

Cyberattacks may include the following consequences:

Thuật ngữ liên quan

  • Cybercrime
  • Cyber Kill Chain
  • Advanced Persistent Threat (APT)
  • Intrusion Detection System (IDS)
  • Cluster Virus
  • Spyware
  • Malicious Software (Malware)
  • Phishing
  • Exploit
  • Asymmetric Cyberattack

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *