Chuck Norris Facts

Định nghĩa Chuck Norris Facts là gì?

Chuck Norris FactsChuck Norris kiện. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Chuck Norris Facts - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Chuck Norris Facts? - Definition

Understanding the Chuck Norris Facts

Thuật ngữ liên quan

  • Rickrolling
  • Internet Meme
  • Planking
  • Dancing Baby
  • Numa Numa Dance
  • All Your Base Are Belong To Us (AYBABTU)
  • Koobface
  • Activex Control
  • Bookmark
  • Bookmarklet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *