Cisco IOS

Định nghĩa Cisco IOS là gì?

Cisco IOSCisco IOS. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cisco IOS - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cisco IOS (Internetwork Operating System) là một phần mềm do Cisco để sử dụng trên các thiết bị phần cứng khác nhau như router và switch mạng. Một giao diện dòng lệnh điều chỉnh một loạt các “đoàn tàu” định nghĩa là các công cụ cho việc cung cấp phần mềm Cisco đến các nền tảng cụ thể.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cisco định nghĩa Cisco IOS là “phần mềm cơ sở hạ tầng mạng hàng đầu thế giới,” tranh đó, bằng cách cung cấp một tích hợp liền mạch của các dịch vụ nền tảng hỗ trợ kinh doanh, hệ điều hành này là một nguồn tài nguyên linh hoạt với nhiều loại khác nhau của mạng. Cisco cũng kêu gọi IOS như các phần mềm được sử dụng rộng rãi nhất của bất cứ nơi nào loại hình này trên thế giới.

What is the Cisco IOS? - Definition

Cisco IOS (Internetwork Operating System) is a software made by Cisco for use on various hardware devices such as networking routers and switches. A command-line interface governs a series of “trains” defined as tools for delivering Cisco software to specific platforms.

Understanding the Cisco IOS

Cisco defines Cisco IOS as “the world's leading network infrastructure software,” contending that, by delivering a seamless integration of platform support and business services, this operating system is a versatile resource for diverse types of networking. Cisco also calls IOS as the most widely used software of its kind anywhere in the world.

Thuật ngữ liên quan

  • Cisco Certified Network Professional (CCNP)
  • Cisco Certified Network Associate (CCNA)
  • Cisco Discovery Protocol (CDP)
  • Operating System (OS)
  • Router
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *