Non Return to Zero Inverted (NRZI)

Định nghĩa Non Return to Zero Inverted (NRZI) là gì?

Non Return to Zero Inverted (NRZI)Non Return to Zero ngược (NRZI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Non Return to Zero Inverted (NRZI) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Non Return to Zero ngược (NRZI) là bản ghi dữ liệu và phương pháp truyền dẫn đồng bộ hóa mà Đảm bảo đồng hồ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Non Return to Zero Inverted (NRZI)? - Definition

Non Return to Zero Inverted (NRZI) is a data recording and transmission method that ensures clock synchronization.

Understanding the Non Return to Zero Inverted (NRZI)

Thuật ngữ liên quan

  • Load Balancing
  • Encoding
  • Decoding
  • Data Transfer Rate (DTR)
  • Manchester Encoding
  • Networking
  • Data Management
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *