Clamshell Mobile

Định nghĩa Clamshell Mobile là gì?

Clamshell MobileClamshell Điện thoại di động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Clamshell Mobile - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một vỏ sò điện thoại di động là một loại yếu tố hình thức điện thoại di động, trong đó điện thoại gồm có hai phần bằng nhau được gắn bởi một bản lề với nửa mở và đóng như một vỏ sò. Bởi vì hành động lật của nó khi nó mở ra và đóng cửa, những vỏ sò còn được gọi là một chiếc điện thoại nắp gập, mặc dù Motorola giữ thương hiệu trên thuật ngữ này. Trong khi điện thoại di động vỏ sò đã làm tăng sự nổi tiếng vào năm 2009, họ đã từ nhường chỗ cho yếu tố hình thức điện thoại di động khác như ngói đá đen trượt và màn hình cảm ứng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bởi vì hầu hết các yếu tố giao diện của thiết bị được tìm thấy trên phần bên trong, mở các phương tiện vỏ sò điện thoại đang được sử dụng hoặc sẵn sàng để sử dụng. Nửa dưới của một vỏ sò thường bao gồm bàn phím, trong khi màn hình nằm ở nửa trên. Một chiếc điện thoại vỏ sò nếp gấp thành hình nhỏ gọn khi không sử dụng, làm cho nó dễ dàng để mang theo. Một số mô hình vỏ sò được trang bị một màn hình nhỏ ở bên ngoài của cơ thể vì vậy ngay cả khi điện thoại đang gấp, thông tin như ngày tháng, thời gian và cuộc gọi đến có thể được xem mà không cần mở điện thoại. Những chiếc điện thoại đầu tiên mang yếu tố hình thức vỏ sò là của Motorola StarTAC, được phát hành vào năm 1996. Motorola thừa nhận rằng các giao tiếp của loạt phim truyền hình "Star Trek" là cảm hứng cho việc thiết kế vỏ sò. Motorola cũng mất tín dụng vì đã phát minh ra một trong những điện thoại di động vỏ sò mỏng nhất và phổ biến nhất, RAZR.

What is the Clamshell Mobile? - Definition

A clamshell mobile is a type of mobile phone form factor in which the phone is composed of two equal sections that are attached by a hinge with halves that open and close like a clamshell. Because of its flipping action when it opens and closes, the clamshell is also known as a flip phone, although Motorola holds the trademark on this term. While clamshell mobiles saw a rise in popularity in 2009, they have since given way to other mobile form factors such as slide-out and touch-screen slates.

Understanding the Clamshell Mobile

Because most of the device’s interface elements are found on the inside portion, opening the clamshell means the phone is in use or ready for use. The bottom half of a clamshell typically consists of the keypad, while the display is located on the upper half. A clamshell phone folds into a compact shape when not in use, making it easy to carry around. Some clamshell models are equipped with a small display on the outside of the body so even when the phone is folded, information such as the date, time and incoming calls can be viewed without opening the phone. The first handset bearing the clamshell form factor was Motorola’s StarTAC, which was released in 1996. Motorola acknowledges that the communicator of the television series "Star Trek" was its inspiration for the clamshell design. Motorola also takes credit for having invented one of the thinnest and most popular clamshell handsets, the RAZR.

Thuật ngữ liên quan

  • Mobile Phone
  • BlackBerry
  • Nokia N8
  • Android
  • Hardware (H/W)
  • Handset
  • Cellular Phone
  • Smartphone
  • Geotagging
  • MIDlet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *