Comments

Định nghĩa Comments là gì?

CommentsBình luận. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Comments - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Comments? - Definition

Understanding the Comments

Thuật ngữ liên quan

  • Hypertext Markup Language Comment (HTML Comment)
  • Comment
  • Request for Comments (RFC)
  • Java
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *