Computer Science

Định nghĩa Computer Science là gì?

Computer ScienceKhoa học máy tính. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Computer Science - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

khoa học máy tính là nghiên cứu của các máy tính và các khái niệm máy tính. Nó bao gồm cả phần cứng và phần mềm, cũng như kết nối mạng và Internet.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Computer Science? - Definition

Computer science is the study of computers and computing concepts. It includes both hardware and software, as well as networking and the Internet.

Understanding the Computer Science

Thuật ngữ liên quan

  • Computer Ethics
  • Configuration

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *