Crop

Định nghĩa Crop là gì?

CropMùa vụ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Crop - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Khi bạn cắt một hình ảnh hoặc hình ảnh, bạn loại bỏ một phần của hình ảnh. Điều này có thể liên quan đến việc cắt giảm một số các hình ảnh từ bên trái, phải, trên, dưới, hoặc bất kỳ sự kết hợp. Nó cũng có thể có nghĩa là chỉ cắt ra một hình chữ nhật nhỏ của hình ảnh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Crop? - Definition

When you crop an image or photo, you remove part of the image. This may involve cutting some of the image from the left, right, top, bottom, or any combination thereof. It may also mean just cutting out a small rectangular of the image.

Understanding the Crop

Thuật ngữ liên quan

  • Cron
  • Cross-Browser

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *