Crossplatform

Định nghĩa Crossplatform là gì?

Crossplatformcrossplatform. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Crossplatform - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Phần mềm có thể chạy trên nhiều loại hệ thống máy tính. Ví dụ, đồ họa chương trình Adobe Photoshop và xử lý văn bản Microsoft Word đều có sẵn cho hệ điều hành Windows và Macintosh. Do đó, Photoshop và Word được coi là ứng dụng crossplatform.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Crossplatform? - Definition

Software that can run on multiple types of computer systems. For example, the graphics program Adobe Photoshop and the word processor Microsoft Word are both available for the Windows and Macintosh operating systems. Therefore, Photoshop and Word are considered to be crossplatform applications.

Understanding the Crossplatform

Thuật ngữ liên quan

  • Cross-Browser
  • CRT

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *