CTP

Định nghĩa CTP là gì?

CTPCTP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ CTP - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Là viết tắt của "Hiệu suất lý thuyết composite." CTP được sử dụng để đo hiệu suất của bộ vi xử lý máy tính. Các giá trị được trả về bởi các tính toán CTP được sử dụng cho mục đích làm chuẩn, mà so sánh hiệu suất của bộ vi xử lý khác nhau. Ví dụ, Intel và các tính toán sử dụng CTP AMD để đo lường bao nhiêu triệu hoạt động lý thuyết mỗi giây (MTOPS) xử lý của họ có thể thực hiện. Một Intel Pentium M 770, chạy ở 2,13 GHz, có CTP của 7100 MTOPs, trong khi một bộ xử lý AMD Opteron 146, chạy ở 2,0 GHz, có CTP của 7168 MTOPS.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the CTP? - Definition

Stands for "Composite Theoretical Performance." CTP is used to measure the performance of computer processors. The values returned by CTP calculations are used for benchmarking purposes, which compare the performance of different processors. For example, Intel and AMD use CTP calculations to measure how many millions of theoretical operations per second (MTOPS) their processors can perform. An Intel Pentium M 770, which runs at 2.13 GHz, has a CTP of 7100 MTOPs, while an AMD Opteron 146, which runs at 2.0 GHz, has a CTP of 7168 MTOPS.

Understanding the CTP

Thuật ngữ liên quan

  • CSS
  • CTR

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *