Data Transfer Rate

Định nghĩa Data Transfer Rate là gì?

Data Transfer RateTốc độ truyền dữ liệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Data Transfer Rate - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Tốc độ truyền tải dữ liệu thường được sử dụng để đo lường như thế nào dữ liệu nhanh chóng được chuyển từ nơi này đến nơi khác. Ví dụ, một ổ cứng có thể có một tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa 480 Mbps, trong khi ISP của bạn có thể cung cấp kết nối Internet với tốc độ truyền dữ liệu tối đa chỉ 1,5 Mbps.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Data Transfer Rate? - Definition

The data transfer rate is commonly used to measure how fast data is transferred from one location to another. For example, a hard drive may have a maximum data transfer rate of 480 Mbps, while your ISP may offer an Internet connection with a maximum data transfer rate of only 1.5 Mbps.

Understanding the Data Transfer Rate

Thuật ngữ liên quan

  • Data Science
  • Data Type

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *