Kilobyte

Định nghĩa Kilobyte là gì?

Kilobytekilobyte. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Kilobyte - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một kilobyte là 103 hoặc 1.000 byte.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Kilobyte? - Definition

A kilobyte is 103 or 1,000 bytes.

Understanding the Kilobyte

Thuật ngữ liên quan

  • Kilobit
  • Kilohertz

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *