Device Management Software

Định nghĩa Device Management Software là gì?

Device Management SoftwarePhần mềm quản lý thiết bị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Device Management Software - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong sử dụng rộng nhất của nó, phần mềm quản lý thiết bị hạn đề cập đến các ứng dụng được sử dụng để quản lý các loại thiết bị này. Nhiều trong số các giải pháp phần mềm được thực hiện để quản lý các loại thiết bị cụ thể trong một ngành công nghiệp nhất định, và để quản lý một bộ sưu tập của các thiết bị trong phối hợp sử dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trong những khu vực lớn nhất của phần mềm quản lý thiết bị quản lý thiết bị di động (MDM) phần mềm. phần mềm MDM giúp các doanh nghiệp để kiểm soát việc sử dụng điện thoại thông minh và các thiết bị di động là một phần của hoạt động công ty hoặc tổ chức dữ liệu công ty nhạy cảm. Nhiều loại phần mềm MDM được xây dựng dựa trên nhu cầu an ninh của doanh nghiệp, nơi mà nhân viên mang thiết bị BYOD với thông tin công ty có thể tiếp xúc với một doanh nghiệp đến rủi ro.

What is the Device Management Software? - Definition

In its broadest use, the term device management software refers to applications that are used to manage various kinds of devices. Many of these software solutions are made to manage specific kinds of devices within a certain industry, and to manage a collection of these devices in coordinated use.

Understanding the Device Management Software

One of the biggest areas of device management software is mobile device management (MDM) software. MDM software helps businesses to control the use of smartphones and mobile devices that are part of company operations or that hold sensitive company data. Many kinds of MDM software are built based on businesses' security needs, where employees carrying BYOD devices with company information could expose an enterprise to risk.

Thuật ngữ liên quan

  • Device Management
  • Mobile Device Management (MDM)
  • Device Driver
  • Machine to Machine (M2M)
  • Small Form Factor (SFF)
  • Bring Your Own Device (BYOD)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *