E-learning

Định nghĩa E-learning là gì?

E-learningE-learning. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ E-learning - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

E-learning hay "học tập điện tử" là một thuật ngữ chung mô tả giáo dục sử dụng các thiết bị điện tử và phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Nó bao gồm tất cả mọi thứ từ các lớp học truyền thống kết hợp công nghệ cơ bản để các trường đại học trực tuyến.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the E-learning? - Definition

E-learning or "electronic learning" is an umbrella term that describes education using electronic devices and digital media. It encompasses everything from traditional classrooms that incorporate basic technology to online universities.

Understanding the E-learning

Thuật ngữ liên quan

  • E-commerce
  • E-mail Bankruptcy

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *