Edutainment

Định nghĩa Edutainment là gì?

Edutainmentedutainment. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Edutainment - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Edutainment kết hợp các từ "giáo dục" và "giải trí". Nó đề cập đến bất kỳ hình thức giải trí mà là giáo dục. Mục tiêu của giáo dục giải trí là để làm cho việc học trở nên thú vị và vui nhộn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Edutainment? - Definition

Edutainment combines the words "education" and "entertainment." It refers to any form of entertainment that is educational. The goal of edutainment is to make learning enjoyable and fun.

Understanding the Edutainment

Thuật ngữ liên quan

  • EDI
  • eGPU

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *