Excel

Định nghĩa Excel là gì?

ExcelExcel. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Excel - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Microsoft Excel là một chương trình bảng tính cho các máy tính Windows và Macintosh. Nó là một phần của bộ ứng dụng Microsoft Office, bao gồm các chương trình năng suất khác, chẳng hạn như Word và PowerPoint.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Excel? - Definition

Microsoft Excel is a spreadsheet program for Windows and Macintosh computers. It is part of the Microsoft Office suite, which includes other productivity programs, such as Word and PowerPoint.

Understanding the Excel

Thuật ngữ liên quan

  • Exbibyte
  • Exception

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *