Finder

Định nghĩa Finder là gì?

Finderngười tìm ra. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Finder - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Finder là giao diện desktop của máy tính Macintosh. Nó cho phép người dùng di chuyển, sao chép, xóa, và mở file, điều hướng thông qua các thư mục, và cửa sổ di chuyển xung quanh màn hình. Finder tải tự động khi máy tính khởi động và luôn chạy ở chế độ nền.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Finder? - Definition

The Finder is the desktop interface of Macintosh computers. It allows users to move, copy, delete, and open files, navigate through folders, and move windows around the desktop. The Finder loads automatically when the computer starts up and is always running in the background.

Understanding the Finder

Thuật ngữ liên quan

  • Filter
  • Fios

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *