Gbps

Định nghĩa Gbps là gì?

GbpsGbps. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Gbps - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Viết tắt của "Gbps." 1Gbps bằng 1.000 megabit mỗi giây (Mbps), hoặc 1000000000 bit mỗi giây. Gbps thường được sử dụng để đo tốc độ truyền dữ liệu giữa các thiết bị phần cứng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Gbps? - Definition

Stands for "Gigabits per second." 1Gbps is equal to 1,000 Megabits per second (Mbps), or 1,000,000,000 bits per second. Gbps is commonly used to measure data transfer speeds between hardware devices.

Understanding the Gbps

Thuật ngữ liên quan

  • Gateway
  • GDPR

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *