Gigabit

Định nghĩa Gigabit là gì?

GigabitGigabit. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Gigabit - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Một gigabit là 109 hoặc 1000000000 bit.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Gigabit? - Definition

A gigabit is 109 or 1,000,000,000 bits.

Understanding the Gigabit

Thuật ngữ liên quan

  • GIF
  • Gigabyte

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *