Graphics Processing Unit (GPU)

Định nghĩa Graphics Processing Unit (GPU) là gì?

Graphics Processing Unit (GPU)Processing Unit đồ họa (GPU). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Graphics Processing Unit (GPU) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một Processing Unit Graphics (GPU) là một bộ xử lý đơn chip yếu được sử dụng để quản lý và tăng hiệu suất của video và đồ họa. tính năng GPU bao gồm:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

GPU đầu tiên được phát triển bởi NVidia vào năm 1999 và được gọi là mô hình GeForce 256. GPU này có thể xử lý 10 triệu đa giác mỗi giây và có hơn 22 triệu transistor. GeForce 256 là một bộ xử lý chip đơn với tích hợp biến đổi, vẽ và hỗ trợ bitblt, chiếu sáng hiệu ứng, triangle setup / clipping và rendering động cơ.

What is the Graphics Processing Unit (GPU)? - Definition

A Graphics Processing Unit (GPU) is a single-chip processor primarily used to manage and boost the performance of video and graphics. GPU features include:

Understanding the Graphics Processing Unit (GPU)

The first GPU was developed by NVidia in 1999 and called the GeForce 256. This GPU model could process 10 million polygons per second and had more than 22 million transistors. The GeForce 256 was a single-chip processor with integrated transform, drawing and BitBLT support, lighting effects, triangle setup/clipping and rendering engines.

Thuật ngữ liên quan

  • Accelerated Graphics Port (AGP)
  • Computer-Aided Design (CAD)
  • Application Programming Interface (API)
  • Geographic Information System (GIS)
  • AutoCAD
  • Video Graphics Array (VGA)
  • Video Card
  • Accelerator Board
  • Swizzling
  • Pixel Pipelines

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *