Heavy Internet Use

Định nghĩa Heavy Internet Use là gì?

Heavy Internet UseNặng sử dụng Internet. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Heavy Internet Use - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Người sử dụng nhiều Internet là người dùng tham gia vào các hoạt động trực tuyến như chơi game, peer-to-peer chia sẻ tập tin, video streaming và các hoạt động khác có sử dụng rất nhiều băng thông. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật ít hơn, người sử dụng Internet nặng cũng có thể là một người dành một lượng lớn thời gian trực tuyến.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Người sử dụng Internet nặng người sử dụng rất nhiều băng thông có thể phải chịu phí bổ sung từ nhà cung cấp dịch vụ Internet của họ. Đây đang ngày càng trở thành một vấn đề như số lượng các hoạt động băng thông cao đề nghị tăng trực tuyến và họ trở nên phổ biến hơn. người sử dụng Internet người dành một lượng lớn thời gian trực tuyến có thể được coi là người sử dụng Internet nặng. Này có một số hậu quả có thể. việc sử dụng Internet quá mức đã được kết hợp với trầm cảm trong một số nghiên cứu. Theo Trung tâm Nghiên cứu Nghiện máy tính tại Đại học Harvard, từ 5 đến 10 phần trăm người sử dụng Internet bị một số mức độ nghiện Internet.

What is the Heavy Internet Use? - Definition

Heavy Internet users are users who engage in online activities such as gaming, peer-to-peer file sharing, video streaming and other activities that use a lot of bandwidth. However, in less technical terms, heavy Internet user may also be someone who spends a large amount of time online.

Understanding the Heavy Internet Use

Heavy Internet users who use a lot of bandwidth may be subject to additional charges from their Internet service provider. This is increasingly becoming a problem as the number of high-bandwidth activities offered online increases and they become more popular. Internet users who spend a large amount of time online may be considered heavy Internet users. This has several possible consequences. Excessive Internet use has been associated with depression in some studies. According to the Computer Addiction Study Center at Harvard University, between 5 and 10 percent of Internet users suffer from some degree of Internet addiction.

Thuật ngữ liên quan

  • Internet
  • World Wide Web (WWW)
  • Google
  • Chat
  • mIRC
  • Instant Message (IM)
  • Collaborative Browsing
  • Bandwidth
  • Bandwidth Shaping
  • Internet Addiction

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *