Information Processing

Định nghĩa Information Processing là gì?

Information ProcessingXử lý thông tin. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Information Processing - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xử lý thông tin liên quan đến sự vận động của thông tin số hóa bằng máy tính và thiết bị điện tử kỹ thuật số khác, được gọi chung là công nghệ thông tin hệ thống xử lý (CNTT) .Information bao gồm phần mềm doanh nghiệp, hoạt động hệ thống, máy tính, mạng và máy tính lớn. Bất cứ khi nào nhu cầu dữ liệu được chuyển giao hoặc hoạt động theo một cách nào đó, điều này được gọi là xử lý thông tin.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thông tin máy tính thông tin quá trình xử lý để tạo ra kết quả dễ hiểu. Quá trình xử lý có thể bao gồm việc mua lại, ghi âm, lắp ráp, thu hồi hoặc phổ biến thông tin. Ví dụ, trong in ấn một file văn bản, một bộ xử lý thông tin hoạt động để dịch và định dạng các thông tin kỹ thuật số cho chế biến form.Information in bắt đầu thập kỷ trước như các doanh nghiệp và các chính phủ tìm cách để có thể xử lý một lượng lớn dữ liệu, thường thống kê hoặc tính từ thu thập dữ liệu. Mong muốn du lịch vào không gian tiếp tục thúc đẩy sự cần thiết phải xử lý một lượng lớn dữ liệu và cuộc cách mạng xử lý thông tin đã đạt được đà hơn. Thế kỷ 21 đã chứng kiến ​​sự bùng nổ của dữ liệu và số lượng thông tin xử lý rất ngày đã đạt tới mức khổng lồ. Thông tin được xử lý bởi hàng tỷ thiết bị, hàng trăm vệ tinh và hàng triệu ứng dụng phần mềm. Hàng nghìn tỷ byte được xử lý mỗi chế biến minute.Information vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng; hệ thống lớn hơn và sở hữu nhiều hơn đã tạo ra một sự gia tăng ổn định trong số lượng thông tin xử lý trên toàn cầu.

What is the Information Processing? - Definition

Information processing refers to the manipulation of digitized information by computers and other digital electronic equipment, known collectively as information technology (IT).Information processing systems include business software, operating systems, computers, networks and mainframes. Whenever data needs to be transferred or operated upon in some way, this is referred to as information processing.

Understanding the Information Processing

A computer information processor processes information to produce understandable results. The processing may include the acquisition, recording, assembly, retrieval or dissemination of information. For example, in printing a text file, an information processor works to translate and format the digital information for printed form.Information processing began decades ago as businesses and governments sought to be able to process large amounts of data, often statistical or calculated from gathered data. The desire to travel into space further fueled the need to process large amounts of data and the information processing revolution gained more momentum. The 21st century has seen an explosion of data and the amount of information processed very day has reached gigantic proportions. Information is processed by billions of devices, hundreds of satellites and millions of software applications. Trillions of bytes are processed every minute.Information processing is still in a growth phase; larger systems and more prolific ownership has created a steady increase in the amount of information processed globally.

Thuật ngữ liên quan

  • Memory
  • Computing
  • Information Processing Techniques Office (IPTO)
  • Information Technology (IT)
  • In-Row Cooling
  • Sound Card
  • Control Bus
  • Nubus
  • Contact List
  • V.22

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *