Ken’s Law

Định nghĩa Ken's Law là gì?

Ken's LawLuật của Ken. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ken's Law - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Pháp luật của Ken là một lý thuyết hơi tối nghĩa sử dụng thường xuyên trong Geocaching, nơi mà công nghệ mới giúp thợ săn để nhìn đối với các gói đặc biệt nằm. pháp luật của Ken khẳng định rằng những khó khăn của việc tìm kiếm một cái gì đó là tỷ lệ thuận với kích thước của đối tượng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mặc dù pháp luật của Ken có thể không được sử dụng nhiều ở bên ngoài cộng đồng Geocaching và ứng dụng khoa học cụ thể khác, có một cuộc tranh cãi lớn về việc liệu lý thuyết này có thể được sao lưu trong thực tế. Một số người tin rằng đó là cảm giác đơn giản là phổ biến mà một đối tượng nhỏ hơn là khó khăn hơn để tìm kiếm, trong khi số khác cho rằng luật Ken thất bại trong việc xét nhiều yếu tố khác vào tài khoản, nhiều trong số đó có liên quan đến môi trường, trong đó đối tượng được ẩn.

What is the Ken's Law? - Definition

Ken’s law is a somewhat obscure theory used often in geocaching, where new technology helps hunters to look for specifically located packages. Ken’s law states that the difficulty of finding something is directly proportional to the size of the object.

Understanding the Ken's Law

Although Ken’s law may not be much used outside of the geocaching community and other specific science applications, there is a major controversy over whether this theory can be backed up in practice. Some believe that it’s simply common sense that a smaller object is more difficult to find, while others argue that Ken’s law fails to take many other factors into account, many of which are related to the environment in which the object is hidden.

Thuật ngữ liên quan

  • Geocaching
  • Geotagging
  • Geographic Information Science (GISci)
  • Geographic Information System (GIS)
  • Virtual Cache
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime
  • MIDlet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *