Kevin Mitnick

Định nghĩa Kevin Mitnick là gì?

Kevin MitnickKevin Mitnick. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Kevin Mitnick - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Kevin Mitnick là một nhà tư vấn máy tính với máy tính khổng lồ hack kinh nghiệm, trong đó có nhiều khai thác như một khét tiếng cyber-hình sự. Ông là một cựu kẻ chạy trốn FBI và là một trong hầu hết các tin tặc máy tính khét tiếng trong lịch sử.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong số nhiều tội phạm tin học, Mitnick bị buộc tội hack phần cứng thiết bị của Tổng công ty kỹ thuật số, phần cứng Pacific Bell và các hệ thống của các công ty như Motorola, NEC và Nokia. Ông cũng tự tiện dùng quyền quản trị của IBM, được thực hiện "cho những niềm vui của nó" khi được nhắc bởi một đặt cược. Ông là một hacker hiểu biết, người cam kết gì nhiều coi là hacks rất khó khăn. Mitnick đã bị giam cầm trong một năm cho máy tính hack vào năm 1989, nhưng trong khi bị quản chế đã trở thành một kẻ chạy trốn FBI ba năm sau khi được thả. Ông đã một lần nữa bắt bởi FBI vào đầu năm 1995. Sau khi trải qua một nửa của một thập kỷ trong tù, trong đó có gần một năm biệt giam, Mitnick bắt đầu một bảo mật máy tính tư vấn firm.Mitnick sử dụng social engineering để loại tránh né công nghệ máy tính. Bắt đầu sự nghiệp tội phạm của mình ở độ tuổi rất trẻ, Mitnick thao túng hệ thống quá cảnh Los Angeles khi ông tìm ra cách để có được vượt qua xe buýt miễn phí ở tuổi 12. Năm 1979 khi mới 16 tuổi, Mitnick thấy mình thực hiện tội phạm mạng đầu tiên của mình bằng cách hack vào hệ thống mạng máy tính của DEC. Điều này dẫn đến Tháng Mười Hai phải tốn nhiều ngàn đô la để khắc phục hệ thống bị hư hỏng. Ông đã thành thạo tại sao chép phần mềm độc quyền từ các nhà sản xuất lớn của Hoa Kỳ thiết bị điện tử kỹ thuật số, cũng như xâm nhập vào email cá nhân, ăn cắp mật khẩu và các thao tác và thay đổi máy tính khác nhau networks.Mitnick đã có một thiên hướng cho việc thu thập tài liệu xác định sai. Năm 2002, nhà xuất bản Mitnick của phát hành cuốn sách của ông mang tên The Art of Deception. Trong cuốn sách, Mitnick phủ nhận sử dụng trái phép công cụ hack để có được mật khẩu hoặc phá vỡ bảo mật máy tính.

What is the Kevin Mitnick? - Definition

Kevin Mitnick is a computer consultant with vast computer hacking experience, including many exploits as an infamous cyber-criminal. He is a former FBI fugitive and one of the most infamous computer hackers in history.

Understanding the Kevin Mitnick

Among many cybercrimes, Mitnick was charged with hacking Digital Equipment Corporation’s hardware, Pacific Bell’s hardware and the systems of companies like Motorola, NEC and Nokia. He also helped himself to IBM’s administrator privileges, which was done "for the fun of it" when prompted by a bet. He was a savvy hacker, who committed what many considered to be very difficult hacks. Mitnick was imprisoned for a year for computer hacking in 1989, but while on probation became an FBI fugitive three years after his release. He was again apprehended by the FBI in early 1995. After spending half of a decade in prison, including nearly a year of solitary confinement, Mitnick started a computer security consulting firm.Mitnick used social engineering to circumvent various types of computer technology. Beginning his criminal career at a very young age, Mitnick manipulated the Los Angeles transit system when he figured out how to obtain free bus passes at the age of 12. In 1979 at age 16, Mitnick found himself performing his first cybercrime by hacking into the DEC’s computer network system. This resulted in DEC having to spend many thousands of dollars to rectify damaged systems. He was well versed at copying proprietary software from large U.S. digital electronics manufacturers, as well as hacking into private emails, stealing passwords and manipulating and changing various computer networks.Mitnick had a penchant for obtaining false identification materials. In 2002, Mitnick’s publishers released his book titled The Art of Deception. In the book, Mitnick denies illegal use of hacking tools to obtain passwords or circumventing computer security.

Thuật ngữ liên quan

  • Information Technology Consultant (IT Consultant)
  • Hacker
  • Hacking
  • Computer Science
  • Intrusion Signature
  • Black Hat Hacker
  • White Hat Hacker
  • Hacking Tool
  • Intrusion Detection System (IDS)
  • Cybercrime

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *