Kilobit

Định nghĩa Kilobit là gì?

Kilobitkilobit. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Kilobit - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một kilobit là 103 hoặc 1.000 bit.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Kilobit? - Definition

A kilobit is 103 or 1,000 bits.

Understanding the Kilobit

Thuật ngữ liên quan

  • Kibibyte
  • Kilobyte

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *