Kindle

Định nghĩa Kindle là gì?

KindleThiêu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Kindle - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Kindle là một e-reader cầm tay, không dây cho phép người dùng duyệt, tải về và đọc sách điện tử, tạp chí, blog, báo chí và phương tiện truyền thông kỹ thuật số khác. bắt chước Kindle đọc trên giấy, bằng cách sử dụng giấy điện tử và E Ink để hiển thị lên đến 16 cấp độ xám. Kindle đã được phát triển trong tháng 11 năm 2007 bởi Lab126, Inc., một chi nhánh nhỏ của Amazon.com.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tùy thuộc vào phiên bản, tính năng Kindle bao gồm:

What is the Kindle? - Definition

Kindle is a portable, wireless e-reader that allows users to browse, download and read e-books, magazines, blogs, newspapers and other digital media. Kindle mimics reading on paper, by using electronic paper and E Ink to display up to 16-level grayscale. Kindle was developed in November 2007 by Lab126, Inc., a small subsidiary of Amazon.com.

Understanding the Kindle

Depending on the version, Kindle's features include:

Thuật ngữ liên quan

  • Electronic Book (E-Book)
  • Electrophoretic Ink (E Ink)
  • E-book Reader
  • Electronic Publishing
  • Kindle Fire
  • Amazon Whispernet
  • Data Modeling
  • Data
  • Clustering
  • Cardinality

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *